• Marm Assistance

Suriye - Irak sınırına yakın noktadan Hava Ambulans transferi
İdil Devlet Hastanesi’nde bulunan 3 yaşındaki Çocuk hasta için müşterinin medikal rapor talebine istinaden dosya açılmıştır. İlgili hastane Irak ve Suriye sınırına yakın lokasyonda, ulaşım ve genel imkanlar bakımından yeterli olmayan bir bölgede bulunmaktadır.


Marm Assistance Medikal ekip hastane ile iletişime geçtiklerinde hastanın ateşi mevcut olup, nöbet geçirmiş durumdaydı.


Tanı olarak bakteriyel menenjit ön tanısı konulmuştu. Tedavi eden doktor 112 üzerinden hastanın transferi için talepte bulunmuştu ancak covid kıstlamaları ve hastanın özel durumu sebebiyle uzun süredir uygun bir hastane bulunamadığı şeklindeki bilgi ile dosya tarafımızca yönetilmeye başlanmıştır. İlgili hastane bu tedaviyi sağlayabilecek kapasitede olmayıp, hastanın acil olarak çocuk nöroloji uzmanın bulunduğu, yoğun bakımda izole olarak tedavi edilebileceği bir hastaneye transfer edilmesi gerekiyordu. Bu sebeple hastanın ilgili hastanede yatışı yapılamamış ve acil servis ünitesinde acil tedavisi sağlanır durumdaydı.


Network çalışmamıza istinaden 500 km sınırındaki yeterli kapasiteye sahip tüm hastaneler ile iletişime geçildi. Bölgedeki en uygun hastane yaklaşık 3 saatlik mesafede bulunmaktaydı. Ancak pandemi koşulları sebebiyle yakın konumdaki hastanelerde yer bulunamadı.


Kabul edebilecek yakın konumda hastane bulunamayınca ikinci aksiyon planı olarak hastanın tedavisine devam edilebilmesi için kara ambulansı hizmeti dahil olarak Istanbul ve Ankara lokasyonu için hava ambulansı organizsyonu için çalışılmaya başlandı. Istanbul’da hastayı kabul edebilecek hastane organizasyonu yapıldı ve transfer işlemleri gerekli organizasyon sağlandı.


Transfer işlemi için aksiyon alınacağı anda İdil Dev. Hst.’deki tedavi eden doktor tarafından 112 ye yapılan transfer talebine istinaden hastanın Batman Yaşam Hastanesi’ne tranferinin yapılacağı bilgisi tarafımıza ulaştı.


Batman Yaşam hastanesi’ndeki doktor ile medikal ekibin görüşmelerine ve hastanenin yeterliliğine istinaden, hastanın ileri tedavi için transfer edilmesi gerekliliği sigortasına bildirildi.

Sigortanın onayı ile kısa süre içersinde hastayı Istanbul için kabul edecek hastane ayarlaması yapıldı. Havalimanı-hastane arası ulaşım için kara ambulansı ve hava ambulansı organize edildi. Hastanın refakatçisi sebebiyle hava ambulansı için gerekli PCR test ayarlamaları yapıldı.

Network’ümüzde olmayan Batman Yaşam Hastanesi için tedavi masraflarının ödemesi gerçekleştirildi. Akabinde hasta Istanbul’a hava ambulansı vasıtası ile transfer edildi.


Istanbul da hastanın günlük medikal takipleri yapıldı. 8 günlük yatışın ardından hasta şifa ile taburcu edildi.