top of page
  • Marm Assistance

Dünya değişiyor. İhtiyaçlar değişiyor. Hız ve kalite birincil öncelik olarak karşımıza çıkıyor


Bir taraftan endüstri 4.0 gibi teknolojik hedefler ülkelerin gündemini meşgul ederken, diğer taraftan nesnelerin interneti konuşuluyor. Teknoloji, akıllı kentler, yapay zekâ uygulamaları, sanal gerçeklik, e-dönüşümler gibi mecralarla birlikte çağımız insanının ihtiyaçları sürekli değişim içinde. Bu değişim artık iş yapış şekillerimizde ve muhafazakarlaşmış kurumsal kültürlerimizde reform hareketlerini kaçınılmaz kılıyordu. Bizim için müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamanın yolu çevik yani Agile bir kültürün benimsenmesinden geçiyordu.



Marm Assistance olarak agile dönüşüm süreçlerini IT birimi önderliğinde bir süredir konuşuyorduk. Pandemi dönemi öncesinde çerçeve tanımları, rollerin belirlenmesi, mimarinin kurgulanması ve çalışan eğitimleri konularında çalışmalarımıza başlamıştık. Yazılım ekibiyle günlük ayaküstü toplantıları yapıyor, belirli aralıklarla neyi iyi neyi kötü yaptığımızı değerlendirip sürekli gelişim odaklı bir felsefeyle ilerlemeye çalışıyorduk. Çalışmalarımızı uzağa ve iletişimimizi dijital ortama taşıdığımızda, müşteri portföyümüzdeki artış ile birlikte ins

an odaklılık, çeviklik ve açık iletişimin önemi daha fazla kendini göstermeye başladı. Bu sebeplerle birlikte agile dönüşümün hızlandırılması gerekliliği ortaya çıktı.


Geçtiğimiz haftalarda agile dönüşümü kapsamında Scrum proje yönetim metodolojisini yazılım birimi için aşamalı olarak hayata geçirdik. Scrum kültürüne aşina bir ekibimiz vardı. Ürün sahibi ve Scrum master rollerine atamalar yaptık. Ürün biriktirme listeleri oluşturuldu. Yönetim desteği ve birimlerin katılımıyla şirket içi bilgilendirmeler yapıldı. Derken, ilk planlama toplantısı ile birlikte ilk sprinti koşmaya başladık. İlk sprint sonunda birimler arasında daha güçlü bir iletişim, proje süreçlerinde şeffaflık ve yaratılan değerde gözlemlenebilir bir artış yakaladık. Artık neleri doğru yapıp nerelerde sorunlar yaşadığımızı daha net görebiliyoruz. Gelişim ve değişime uyum sağlayan ekibimizin mutluluğu ise sürecin doğal bir parçası ve bizim için büyük bir artı…


Şüphesiz agile dönüşüm süreci için ilk adımları yeni attık. Fakat uzun vadede hedefimiz yazılım birimimiz ile başlayan bu heyecan verici sürecin tüm şirketin ruhuna sirayet etmesi... Biliyoruz ki bu yolda atılması gereken daha çok adım ve öğrenecek daha çok şeyimiz olacak.


Abraham Maslow ile yazımı sonlandırmak istiyorum. “Herhangi bir anda iki seçeneğimiz var: büyümeye adım atmak veya konfor alanında kalmak”. Bu ilk adımlarla birlikte daima ileriye doğru yürüyeceğiz.


Peki ya siz?


 

Yazar: Emrah GENÇ

Marm Assistance Yazılım Mimarı


emrahg@marm.com.tr


bottom of page