top of page
  • Marm Assistance

Bu dünya hepimizin, bu bilinçle hep birlikte çevremizi koruyalım!


İklimin dengesizliği, küresel ısınmanın sera etkisine yol açarak gazların oluşumuna neden olması ve fosil yakıtların kullanımı çevreye olumsuz etkileri konusunda dünya çapındaki güçlü uyarıları göz ardı etmek ne birey ne de şirket olarak mümkün değil.


"Sürdürülebilir Yeşil" yaklaşımıyla su ve elektrik kullanımından atık yönetimine kadar çevre dostu yönetim politikaları uygulayan Marm Assistance günümüzün ekolojik sorunları düşünüldüğünde; ISO 14001, çevresel dengenin sağlanması ve çevreye duyarlılığın tüm kuruluşlar tarafından benimsenmesine katkı sağlayan bir sisteme dahil oldu ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya geçtiğimiz haftalarda hak kazandı. Şirketimiz bu sertifika ile bir anlamda bu konudaki hassasiyetini ve samimiyetini de belgelemiş oldu.


m-şarj ⚡️ projesi "Sürdürülebilir Yeşil" anlayışımızın devamı niteliğindedir. Elektrikli araçlara mobil şarj yol yardım hizmetiyle atmosfere yayılan karbondiyoksit (CO2) salımını düşürerek dünyanın geleceğini bugünden güvence altına almak için yatırım ve yapıcı katkı sağlıyoruz.


Dünya Çevre Günü vesilesyle devletlerin yeni teknolojilerin gelişimin hızlandıracak yatırım araçlarını teşvik etmeleri ve desteklemeleri; kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artıracak politikalar uygulamaları önem kazanıyor. Marm Assistance'ın AR-GE çalışmaları bu doğrultuda düzenli olarak devam edecektir.


Bu dünya hepimizin, bu bilinçle hep birlikte çevremizi koruyalım!

bottom of page